KONGRES


Już 27 lipca 2017 – DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWYM! 

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w programie posiada bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego.

Kongresowi 2017 towarzyszy Wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 na PGE Narodowym oraz szereg pokazów i testów przygotowanych przez członków Rady Programowej wydarzenia.

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Szczególnie zapraszamy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków, instalatorów jak również deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, zawodową oraz ochotniczą straż pożarną, a także przedstawicieli instytucji miejskich, samorządów lokalnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  • Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej fire-expo.pl. Rejestracja rozpocznie się w 1 lipca 2017 roku i potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE! Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.firecongress.pl lub www.fire-expo.pl

Podsumowaniem wydarzenia będzie DEBATA 7 ekspertów Rady Programowej na temat: “Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na świecie. Zapobieganie poważnym awariom i pożarom”

W trakcie Panelu Dyskusyjnego poruszone zostaną kwestie związane z:

  • Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym
  • Współczesnym wyzwaniom i organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz wpływie zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego na bezpieczeństwo budynków, ochronę osób i mienia – praktyka krajowa i na świecie
  • Przyczyny pożarów, skutki  i szacowanie ryzyka w w/w zakresie
  • Rolą i znaczeniem scenariuszy pożarowych oraz problemami w ich sporządzaniu
  • Analiza przypadku: przyczyny i skutki pożaru w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach oraz tragicznego w skutkach pożaru londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
  • Roli i miejscu ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania
  • O problemach z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
  • O wpływie zamian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach
Biuro Organizacyjne Kongresu
DND PROJECT, ul. Hodowlana 12
03-543 Warszawa
+48 500 449 319
+48 22 678 58 25
biuro@dndproject.com.pl