Odszedł na wieczną służbę pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Generał brygadier Feliks Dela

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 14 lipca w wieku 73 lat zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy Komendant Główny PSP i twórca krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Po uzyskaniu szczegółowych informacji o uroczystościach pogrzebowych, zostaną one opublikowane na stronie Komendy Głównej PSP.

Notka biograficzna: http://bit.ly/2tWq9nP